Krótkopowěsće (14.08.15)

pjatk, 14. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Derje hospodarili

Drježdźany. Sakske města, wjesne gmejny a wokrjesy steja na krutym financnym zakładźe. Wone zwoprawdźichu loni cyłkownje 326 milionow eurow nadbytka, potajkim 81 eurow na woby­dlerja. Po cyłej Němskej je jenož Bayerska hišće wjace nahospodariła. Z nadbytkom hodźa so wšelake trěbne inwesticije derje zwoprawdźić.

Karpy za powětrom łója

Chrjebja. Tuchwilna horcota načinja łužiskim karpam widźomne ćeže. Wyšich wodowych temperaturow dla spaduje podźěl kislika we wodźiznach. W mnohich hatach łužiskich rybarjow samo woda pobrachuje. Zo njebychu ryby přidatnemu stresej wustajili, su w Chrjebjanskim rybarskim zawodźe započeli rybam mjenje picy dawać.

Financny zakład steji

Neugersdorf. Sponsorske zrěčenje lutowarnje Hornja Łužica-Delnja Šleska z koparskim mustwom FC Hornja Łužica Neugersdorf je podlěšene. Po postupje mustwa do regionalneje ligi su zdobom nowe kondicije wujednane. Wažny financny zakład za hospodarjenje koparskeho kluba je tuž zawěsćene.

Dynamo nětko načolnik

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND