Krótkopowěsće (23.10.15)

pjatk, 23. oktobera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Na rěčnym atlasu dźěłali

Łužnica. W chorwatskej Lužnicy njedaloko stolicy Zagreba wotmě tutón tydźeń konferenca komisije za Słowjanski rěč­ny atlas. Mjezynarodna skupina slawistow zaběraše so ze zwobraznjenjom słowjanskich dialektow w formje rěčnogeografiskich kartow. Njedawno je wušoł w Moskwje dalši zwjazk atlasa, w kotrymž su tež štyri serbske narěče zapřijate.

UNO kritizuje Čěsku

Praha/Genf. Zjednoćene narody wumjetuja Čěskej systematiske ranjenje čłowjeskich prawow migrantow. Knježerstwo w Praze prawdźepodobnje spyta, ćěkancow wottrašić, zo njebychu do kraja přišli, UNO wčera zdźěli. Mjez druhim kritizuja, zo Čěska ćěkancow hač do 90 dnjow pod ponižowacymi wuměnjenjemi interněruje, mjez nimi tež dźěći.

Nowosće wokoło liškow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND