Krótkopowěsće (19.11.15)

štwórtk, 19. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Dóstanu wjac spěchowanja

Berlin/Flensburg. Federalistisku uniju europskich narodnych mjeńšin (FUEN) spěchuje Zwjazk wot klětušeho z poł milionom eurow. Zyšenje wo 400 000 eurow je etatowy wuběrk zwjazkoweho sejma wobzamknył, zdźěli FUEN. Prezident FUEN Hans-Heinrich Hansen ma to za wysoke hódnoćenje mjeńšin a za wuslědk prócowanjow mnohich podpěraćelow.

Rozsud přestorčili

Radwor. Na posedźenju zawčerawšim su Radworscy gmejnscy radźićeljo rozsud wo zjednoćenju stawnistwow na teritoriju gmejny do jednotneho w Malešecach přestorčili. Wobzamknychu ponowjenje dróhi při Lodowej pincy w Lutobču. Dale počesćichu štyrjoch kameradow wohnjoweje wobory z rjadom pomocnikow při wulkej wodźe 2013.

Informuja tež wo Serbach

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND