Krótkopowěsće (08.02.16)

póndźela, 08. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Interview z Benom Budarjom

Lipsk. W januarskim wudaću informaciskeho łopjena Sakskeje literarneje rady „angezettelt“ nadeńdu čitarjo dwustronski interview z Benom Budarjom. W rozmołwje z dr. Sibillu Tröml praji serbski spisowaćel mjez druhim, zo je nuznje trjeba, wědu wo rěči, stawiznach a literaturje Serbow němskemu rěčnemu rumej bóle spřistupnjeć.

Muflony po puću do Bołharskeje

Česká Lípa. Stadło 34 muflonow z přirodoweho parka Vřísek pola Českeje Lípy je tuchwilu na nakładnych awtach po puću do Bołharskeje. Tam chcedźa je w hońtwjerskim rewěrje pola města Laki w Rodopach zaměstnić. Po zdźělenju firmy Lesy ČR jedna so wo najwjetšu předań tuteje zwěrjaceje družiny w minjenych 50 lětach. W Čěskej je třećina cyłkowneje populacije muflonow žiwa.

Pruwowarjo w Pólskej

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND