Krótkopowěsće (11.03.16)

pjatk, 11. měrca 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Načolni politikarjo na palnišća

Budyšin. Do wopyta zwjazkoweho prezidenta Joachima Gaucka w Budyšinje su so Serbske Nowiny tydźenja na swojej internetnej stronje prašeli, hač měli načolni politikarjo towaršnostne krizowe palnišća­ zaměrnišo wopytać. 56 procentow wobdźělnikow hłosowaše za to, stajnje 22 procentow z „ně“ abo „njewěm“. Nowe­ online-prašenje nańdźeće dźensa pod www.serbske-nowiny.de.

Wysoka komisarka OSZE porěči

Flensburg. Wysoka komisarka za narodne mjeńšiny OSZE Astrid Thors změje zahajensku narěč na lětušim kongresu FUEN wot 18. do 22. meje w europskej kulturnej stolicy Wrócławju, kaž gene­ralna sekretarka FUEN Susann Šenkec zdźěli­. FUEN chce z jeje nazhonjenjow nastupajo mjeńšinowy škit wuknyć.

Za zajimcow dźělčkoweje fyziki

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND