Krótkopowěsće (12.05.16)

štwórtk, 12. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Jendźelske myto Serbowce

London. Serbsku dirigentku Judit Kubicec su wčera w Londonje z čestnym mytom Kralowskeje hudźbneje akademije wuznamjenili. Tele myto spožča institucija něhdyšim studentam, kotřiž žněja na swojim polu mjezynarodne připóznaće. K dotal počesćenym absolwentam słušataj tež swětosławnaj hudźbnikaj Sir Simon Rattle a Sir Elton John.

Fabjan Hafner zemrěł

Celovec/Klagenfurt. Korutanski Słowjenc Fabjan Hafner je wutoru cyle njenadźicy w Celovecu zemrěł. Spisowaćel, lyrikar, literarny wědomostnik a přełožowar bě před lětomaj we wobłuku prěnich Serbskich dnjow w Korutanskej wjacore zarjadowanja wuhotował. Wón zajimowaše so za našu literaturu a měješe dobre styki k serbskim spisowaćelam.

Wuswojenje metro dla

Praha. W zwisku z planowanym twarom štwórteje čary metro na juhowuchodźe Prahi w lěće 2018 bědźa so zamołwići z wobsydstwowymi problemami: Z cyłkownje 800 trěbnych ležownosćow je město dotal hakle 15 kupić móhło. W radnicy tuž wo tym rozmysluja wobsedźerjow wuswojić, štož by najmasiwniše wuswojenje minjenych lět było.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND