Krótkopowěsće (25.05.16)

srjeda, 25. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nadźija w Delnjej Łužicy

Choćebuz. Serbski sydlenski rum w Braniborskej móhł so bórze powjetšić. Serbska rada w Podstupimskim krajnym sejmje je wčera wo to prosyła pruwować, hač njeměłoj so tež Wjelcej a gmejna Kopańce pola Choćebuza do serbskeho sy­dlenskeho ruma přiwzać. Po słowach rady runje tak kaž Domowiny je tam dosć rěčneje a kulturneje substancy.

Biografija Brězana jako e-book

Budyšin. K 100. posmjertnym narodninam Jurja Brězana předleži w LND prěnja wobšěrna biografija k jeho žiwjenju a tworjenju „Jurij Brězan – Leben und Werk“. Přidatnje k wjazanej knize poskićeja w internetnych wobchodach wudaće nětko tež jako e-book. W knize wěnuje so literarny wědomostnik prof. dr. Dietrich Šołta na podawki bohatemu žiwjenju wuspěšneho spisowaćela.

Sakska přistaji wučerjow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND