Krótkopowěsće (25.05.16)

srjeda, 25. meje 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Nadźija w Delnjej Łužicy

Choćebuz. Serbski sydlenski rum w Braniborskej móhł so bórze powjetšić. Serbska rada w Podstupimskim krajnym sejmje je wčera wo to prosyła pruwować, hač njeměłoj so tež Wjelcej a gmejna Kopańce pola Choćebuza do serbskeho sy­dlenskeho ruma přiwzać. Po słowach rady runje tak kaž Domowiny je tam dosć rěčneje a kulturneje substancy.

Biografija Brězana jako e-book

Budyšin. K 100. posmjertnym narodninam Jurja Brězana předleži w LND prěnja wobšěrna biografija k jeho žiwjenju a tworjenju „Jurij Brězan – Leben und Werk“. Přidatnje k wjazanej knize poskićeja w internetnych wobchodach wudaće nětko tež jako e-book. W knize wěnuje so literarny wědomostnik prof. dr. Dietrich Šołta na podawki bohatemu žiwjenju wuspěšneho spisowaćela.

Sakska přistaji wučerjow

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND