Krótkopowěsće (08.07.16)

pjatk, 08. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace wobchadnych njezbožow

Budyšin. W Budyskim wokrjesu je so loni 7 880 wobchadnych njezbožow stało, 122 wjace hač lěto do toho. Přiwšěm je w přirunanju minjenych pjeć lět trend spóznajomny, zo ličba njezbožow woteběra. W lěće 2010 bě jich hišće 9 554. Loni je so 1 298 ludźi zraniło, z nich 333 ćežko. 16 wosobow je žiwjenje přisadźiło, zdźěli wokrjesna komisija wobchadnych njezbožow. Jich hłowne přičiny běchu njewobkedźbowanje předjězby, přewulka spěšnosć a přemały wotstawk.

Wuknu w prózdninach

Drježdźany. Něhdźe 225 sakskich šulerjow wot 7. lětnika wobdźěla so we wulkich prózdninach na dohromady wosom wuknjenskich lěhwach. Na te wašnje chcedźa njedostatki nachwatać, kaž ze sakskeho kultusoweho ministerstwa w Drježdźanach rěka. Lěhwa spěchuje Sakska ze 422 000 eurami.

Sudnistwa nětko wěsćiše

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND