Krótkopowěsće (08.07.16)

pjatk, 08. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Wjace wobchadnych njezbožow

Budyšin. W Budyskim wokrjesu je so loni 7 880 wobchadnych njezbožow stało, 122 wjace hač lěto do toho. Přiwšěm je w přirunanju minjenych pjeć lět trend spóznajomny, zo ličba njezbožow woteběra. W lěće 2010 bě jich hišće 9 554. Loni je so 1 298 ludźi zraniło, z nich 333 ćežko. 16 wosobow je žiwjenje přisadźiło, zdźěli wokrjesna komisija wobchadnych njezbožow. Jich hłowne přičiny běchu njewobkedźbowanje předjězby, přewulka spěšnosć a přemały wotstawk.

Wuknu w prózdninach

Drježdźany. Něhdźe 225 sakskich šulerjow wot 7. lětnika wobdźěla so we wulkich prózdninach na dohromady wosom wuknjenskich lěhwach. Na te wašnje chcedźa njedostatki nachwatać, kaž ze sakskeho kultusoweho ministerstwa w Drježdźanach rěka. Lěhwa spěchuje Sakska ze 422 000 eurami.

Sudnistwa nětko wěsćiše

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND