Krótkopowěsće (09.08.16)

wutora, 09. awgusta 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Skorža „lěnjosće“ dla

Nürnberg. Dźeń a wjace ćěkancow so juristisce dlijacemu wobdźěłanju swojich próstwow wo azyl wobara. Kónc meje předležeše w Zwjazkowym zarjedźe za migraciju a ćěkancow cyłkownje 135 skóržbow ćěkancow ze Sakskeje, zdźěli zarjad na naprašowanje medijow. Po wšej Němskej je dotal něhdźe 5 800 migrantow skóržbu „lěnjosće“ dla zapodało.

Jaty so wobwěsnył

Choćebuz. Jaty Choćebuskeho jastwa je sej žiwjenje wzał. 66lětneho běchu wčera wobwěsnjeneho w jeho celi našli, kaž justicne ministerstwo w Podstupimje informuje. Pokazy na to, zo běchu dalše wosoby wobdźělene, po prěnich dopóznaćach nimaja. Muž dyrbješe w Dešanku hižo wot lěta 1987 jastwo na čas žiwjenje wotsedźeć. Jeho běchu te­hdy morjenja a wumocowanja dla zasudźili.

Segwayje zakazane

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND