Krótkopowěsće (16.09.16)

pjatk, 16. septembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Mjeńšiny optimistiske

Luxemburg. Federalistiska unija europskich narodnych mjeńšin (FUEN) je dźensa dopołdnja na słyšenju před Europskim sudnistwom w Luxemburgu swoju iniciatiwu Minority SafePack zakitowała. FUEN chcyše z podpismowej akciju docpěć, zo so komisija EU sylnišo mjeńšinowym temam wěnuje. To pak bě wona lěta 2013 wotpokazała.

Integracija wulki nadawk

Drježdźany. Sakska ministerka za integraciju Petra Köpping (SPD) ma zarjadowanje młodostnych ćěkancow za wosebite wužadanje towaršnosći. „Njepomha ničo, jenož krótki kurs zabsolwować. To je wšědne mjezsobne dźěło“, rjekny Köpping dźensa powěsćerni dpa. Tohodla su tež ličbu socialnych dźěłaćerjow a poradźowanskich poskitkow rozšěrili.

Naprašuja so předewzaća

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND