Krótkopowěsće (19.12.16)

póndźela, 19. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Přećiwo hidźe demonstrowali

Drježdźany. Wjace hač tysac ludźi je wčera w Drježdźanskim Zwingeru přećiwo hidźe na wukrajnikow demonstrowało. Při tym zasadźeše so sakska kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU) za česćowny wobchad z wukrajnymi sobuwobydlerjemi najebać rěčne mjezy. Tež Drježdźanski wyši měšćanosta Dirk Hilbert (FDP) so wobdźěli.

Twarja nowy elektriski Golf

Drježdźany. W škleńčanej manufakturje awtotwarca Volkswagen w Drježdźanach přihotuja tuchwilu twar noweho elektriskeho Golfa. Spočatk januara maja so produkciske wotběhi pruwować, kaž rěčnik VW dźensa zdźěli. W aprylu potom chcedźa prěnje wozy předać. Spočatnje ma tam wšědnje 35 awtow nastać. Za to maja 300 sobudźěłaćerjow.

Brošurka rozebrana

Drježdźany. Wot sakskeho krajneho knježerstwa wudata brošurka z artiklemi wustawy w arabšćinje je nimale rozebrana. Wot prěnjeho nakłada 15 000 eksemplarow maja runje hišće tysac, informuje socialne ministerstwo w Drježdźanach. Brošurka za požadarjow azyla wobsahuje prěnje 20 artiklow Zakładneho zakonja w němčinje a arabšćinje.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND