Krótkopowěsće (19.12.16)

póndźela, 19. decembera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Přećiwo hidźe demonstrowali

Drježdźany. Wjace hač tysac ludźi je wčera w Drježdźanskim Zwingeru přećiwo hidźe na wukrajnikow demonstrowało. Při tym zasadźeše so sakska kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU) za česćowny wobchad z wukrajnymi sobuwobydlerjemi najebać rěčne mjezy. Tež Drježdźanski wyši měšćanosta Dirk Hilbert (FDP) so wobdźěli.

Twarja nowy elektriski Golf

Drježdźany. W škleńčanej manufakturje awtotwarca Volkswagen w Drježdźanach přihotuja tuchwilu twar noweho elektriskeho Golfa. Spočatk januara maja so produkciske wotběhi pruwować, kaž rěčnik VW dźensa zdźěli. W aprylu potom chcedźa prěnje wozy předać. Spočatnje ma tam wšědnje 35 awtow nastać. Za to maja 300 sobudźěłaćerjow.

Brošurka rozebrana

Drježdźany. Wot sakskeho krajneho knježerstwa wudata brošurka z artiklemi wustawy w arabšćinje je nimale rozebrana. Wot prěnjeho nakłada 15 000 eksemplarow maja runje hišće tysac, informuje socialne ministerstwo w Drježdźanach. Brošurka za požadarjow azyla wobsahuje prěnje 20 artiklow Zakładneho zakonja w němčinje a arabšćinje.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND