Pjenjezy za chudych nadźěłać poručenje

wutora, 20. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )
13lětna Pia-Marie Schneider (naprawo), šulerka 7. lětnika Kulowskeje wyšeje šule, je dźensa we wobłuku akcije „genialsocial – twoje dźěło přećiwo chudobje“ w Spalowskej Hübnerec domjacej hladanskej słužbje chorych wupomhała. Hromadźe ze sotru Nicole a nawodnicu hladanskeje słužby Karin Hübner (wotlěwa) poda so młodostna k pacientam do Wojerec.  Foto: Ulrike Herzger 13lětna Pia-Marie Schneider (naprawo), šulerka 7. lětnika Kulowskeje wyšeje šule, je dźensa we wobłuku akcije „genialsocial – twoje dźěło přećiwo chudobje“ w Spalowskej Hübnerec domjacej hladanskej słužbje chorych wupomhała. Hromadźe ze sotru Nicole a nawodnicu hladanskeje słužby Karin Hübner (wotlěwa) poda so młodostna k pacientam do Wojerec. Foto: Ulrike Herzger

Dźesaćitysacy šulerjow so w zawodach a druhdźe socialnje angažowali

Budyšin (SN/mwe). Třinaty króć je so dźensa wjace hač 30 000 młodych Saksow na akciskim dnju „genialsocial – twoje dźěło přećiwo chudobje“ angažowało. Šulerjo 7. do 9. lětnika 283 kubłanišćow – mjez nimi 48 z hornjołužiskeho regiona – njesedźachu tuž na šulskej ławce, ale běchu sej dźěłowe městno pytali. Nadźěłane pjenjezy sej holcy a hólcy za sebje njezdźerža, ale darja je za socialne projekty w Sakskej a po cyłym swěće. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) je tež lětsa zaso kmótřistwo najwjetšeje młodźinskeje solidarneje akcije kraja přewzał.

Kaž w minjenych lětach su šulerjo mjez druhim z Wyšeju šulow Halštrow a Malešecy, ze Serbskeho gymnazija Budyšin, z Łazowskeje šule a z Hušćanskeje ewangelskeje šule w domjacych rjemjeslniskich firmach dźěłali. Wukonjachu tež poměrnje jednore dźěła w chorowni, we wšelakich institucijach a pola priwatnych wosobow doma.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND