Krótkopowěsće (01.09.17)

pjatk, 01. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Wučerjo pobrachuja

Brandenburg. Něšto dnjow do noweho šulskeho lěta pobrachuje w Braniborskej hišće něhdźe 200 wučerjow. Zdobom dyrbja w kraju z tym ličić, zo přichodne dny hišće někotři absolwenća wotskoča, dokelž su w druhich zwjazkowych krajach wučerske městno našli, zdźěli krajny předsyda braniborskeho dźěłarnistwa za kubłanje a wědomosć Günther Fuchs.

Naměstnik wotwołany

Bórkowy. Gmejna Bórkowy je bjez zastupowaceho wjesnjanosty. Kaž wottam rěka, je gmejnska rada na zašłym posedźenju tón tydźeń dotalneho prěnjeho naměstnika Siegberta Budischina hnydomnje wotwołała. Zdobom bu wón jako zastupjer gmejny w zarjadniskim wuběrku Bórkowskeho zarjada wotwołany. Čehodla Budischina wotwołachu, njeje znate.

Nowy mineral namakali

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND