Krótkopowěsće (14.11.17)

wutora, 14. nowembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Myto do Wojerec

Wojerecy/Drježdźany. Sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange je wčera w Drježdźanach Wojerowski kompjuterowy muzej Konrada Zuseho ZCOM ze Sakskim muzejowym mytom wuznamjeniła. ZCOM dokumentuje techniske wuwiće ličenja a předźěłanja datow a ma najwobšěrnišu zběrku k temje. Myto je z 20 000 eurami dotěrowane.

Pytaja wuwučowacych

Baršć. Wokrjesna ludowa uniwersita Sprjewja-Nysa pyta za zaručenje nalětnjeho semestra 2018 wjacorych docentow. Swobodnje abo přidatnje k powołanju wuwučowacych trjebaja wosebje w regionalnych wukubłanišćach w Baršću, Gubinje a Grodku. Wobłuki, kotrež zajimcam poskićeja, su towaršnosć, kultura, strowota, powołanje a rěče, mjez nimi pólšćina.

W Błótach pisać

Bórkowy. Błótowska kulturna załožba a Bórkowski hotel Bleiche stej wupisałoj mjeztym 11. błótowski literarny stipendij. Požadać móža so hač do 15. januara 2018 awtorojo, kotřiž w němskej rěči pisaja a publikuja. W běhu rezidencneho stipendija, přebywacy wjacore tydźenje w Bórkowach, wěnuja so dobyćerjo tworjenju noweje literatury.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND