Krótkopowěsće (04.01.18)

štwórtk, 04. januara 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Dodatne wustawki přizwolene

Drježdźany/Zhorjelc. Sakska krajna direkcija je dodatne budgetne wustawki 2018 Zhorjelskeho wokrjesa přizwoliła, kotrež bě wokrjesny sejmik 6. decembra wobzamknył. Wuslědkowy bugdet wučinja nětko něhdźe 505 milionow eurow, a to hłownje wjetšich wudawkow w socialnym a młodźinskim wobłuku dla. Zdobom zwyši krajna direkcija wokrjesny wotedawk wo 1,04 na 35,888 procentow.

„Piraća“ sej pomhaja

Praha/Brüssel. Čěscy Piraća su so w oktoberskich parlamentnych wólbach njewočakowano z třećej najsylnišej stronu stali. Julia Reda, jenička zastupjerka Piratow w Europskim parlamenće, chcyła stronje nětko w politiskej praksy z radu pomhać. 31lětna Němka, městopředsydka frakcije Greens/EFA, so nadźija, zo so po čěskim přikładźe nahladnosć Piratow tež w druhich krajach powjetši.

Riziko infarkta pola muži wjetše

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND