Krótkopowěsće (09.05.18)

srjeda, 09. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Partnerstwo nad Wódru

Drježdźany. Knježerstwowaj šefaj Sakskeje a Braniborskeje Michael Kretsch­mer (CDU) a Dietmar Woidke (SPD) staj dźensa w Drježdźanach nimale 50 wobdźělnikow z pomjeznych regionow Němskeje a Pólskeje na partnerske zetkanje nad Wódru witałoj. W jeho srjedźišću steji po informaciji sakskeje statneje kenclije zhromadne dźěło nastupajo temy kaž strowota, wobchad a wědomosć.

W rankingu cyle prědku

Choćebuz. Předmjetaj informatika a hladanske wědomosće na Braniborskej techniskej uniwersiće Choćebuz-Zły Komorow (BTU) stej so w aktualnym rankingu Centruma za wysokošulske wuwiće w načolnej skupinje zaměstniłoj. Informatika BTU steji cyle prědku w katego­rijach „studujomnosć“, „rumnosće“, „wuhotowanje IT“, hladanske wědomosće w „stykach k powołanskej praksy“.

Nowe koło wubědźowanja

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND