Tež serbscy hudźbnicy sobu hraja

štwórtk, 02. apryla 2015 spisane wot:

Składnostnje swojeho 50lětneho wobstaća je Młodźinski dujerski orchester Budyšin njedawno w tudyšim dźiwadle jubilejny koncert wuhotował. Orchester załožili běchu 1. apryla 1965. Tehdyšu hłownu iniciatorku Ursulu Kitzig na koncerće wutrobnje witachu. Mjez dźensnišimi čłonami orchestra su tež wjacori serbscy młodźi hudźbnicy.

Dirigent Matthias Hauschild orchester hižo 25 lět nawjeduje. Do toho činješe to Werner Frenzel z Lejna (Lehn) runje tak dołho. Frenzel bě njeličomne štučki skomponował a aranžował. Wosebje jemu, kiž wot 1991 w městačku Laatzen pola Hannovera bydli a je kónc februara 90. narodniny swjećił, bě koncert počesćenje za jeho dźěło. Wjacore title za­njese zhromadnje z orchestrom muski chór z Hornjeje Hórki, dirigowany wot Mariki Matthes-Hartmann.

Přihoty na jutrowničku

srjeda, 01. apryla 2015 spisane wot:

Runja zašłym lětam zetkachu so minjenu sobotu čłonojo Němčanskeje wo­hnjoweje wobory, wjesneho kluba kaž tež dalši wobydlerjo Němcow k wulkemu rjedźenju wjesneho srjedźišća. Tu zetkaja so křižerjo njedźelu rano, prjedy hač do Kulowa wotjěchaja. Dale wurjedźichu sobotu hłownu dróhu. Tak změja hosćo kaž wobydlerjo jutrownu njedźelu čistu wjes, zo bychu křižerjow witali.

Na naměsće před wjesnej kapałku běchu pomocnicy tohorunja aktiwni a wurjedźichu kwětkowe rabaty a pućiki. Zdobom organizowachu techniku, zo bychu někotre hałzy wulkeho štoma při kapałce wotrězali. Wone běchu suche a hrožachu na třěchu kapałki padnyć.

Wšitkim, kotřiž su pomhali napohlad wsy porjeńšić, słuša dźak. Njezrozumliwe pak je, zo město Wojerecy ničo nječini, zo by znajmjeńša z techniku kromy dróhi­ rjedźić dało.
A. Nowak

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND