Do kina (22.08.19)

štwórtk, 22. awgusta 2019 spisane wot:

22.8.–28.8.2019 Budyski filmowy palast:

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 14:45 (nimo pj), 17:00 (nimo nj) a 20:00 (nimo nj a pó) | nj12:30, 17:15 a 19:30 | pó 20:30 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 16:45 a 19:30 (nimo štw) | štw 20:00 | pj a so 22:15 Leberkäsjunkie: štw 20:00 | nj 17:00 Annabelle 3: pj a so 22:45 Benjamin Blümchen: nj 11:45 | štw, so, pó a wu 14:00 Playmobil: nj 14:30 Die Drei !!!: wšědnje 14:30 (nimo pj a srj) Pets 2: wšědnje 16:00 | nj 12:30 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) a 20:00 (nimo štw) | pj a so 22:45 Der König der Löwen: wšědnje 18:00 | nj 13:45 | štw, so a wu 14:30 Der König der Löwen w 3 D: wšědnje 20:30 (nimo pó) | pj a so 23:00

Kino-ekstra: Kursk: nj 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 15:15, 17:30 a 20:15 | so a nj 13:00 Anna­belle 3: pj a so 22:40 Benjamin Blümchen: wšědnje 15:00 (nimo nj) | nj 12:00 Child’s Play: pj a so 22:45 Der König der Löwen: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:40 (nimo nj) | so a nj 12:20 | nj 20:05 Die Drei !!!: so 12:45 Die Frau des Nobelpreisträgers: srj 10:00 Ein Becken voller Männer: srj 17:00 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 16:30 (nimo nj) a 20:00 | nj 17:20 | pj a so 22:25 Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo: nj 14:00 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 19:30 (nimo nj) | nj 19:40 | pj a so 22:10 Pets 2: wšědnje 14:30 (nimo nj) | so 12:30 | nj 12:55 Playmobil: nj 15:00

Do kina (15.08.19)

štwórtk, 15. awgusta 2019 spisane wot:

15.8.–21.8.2019 Budyski filmowy palast: A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 20:00 (nimo pó) | pó 20:30 A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando w dolby atmos: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 17:00 | nj 12:30 | pj a so 22:45 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 16:45 a 19:30 | pj a so 22:15 Mamma Mia!: srj 19:45 Fast and Furious: Hobbs and Shaw w dolby atmos: wšědnje 17:00 (nimo nj a pó) a 20:00 (nimo srj) | pj a so 22:45 Der König­ der Löwen: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) a 18:00 Der König der Löwen w 3 D: wšědnje 20:30 (nimo pó) | pj a so 23:00 Benjamin Blümchen: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) | nj 12:00 Die Drei !!!: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Pets 2: wšědnje 16:00 | nj 12:30

Kino-ekstra: Kroos: nj a pó 17:15 | pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 15:00, 17:15 a 20:15 | štw, pj, so a nj 12:45 | pj a so 22:55 Anna­belle 3: pj a so 22:45 Benjamin Blümchen: wšědnje 15.10 Britt-Marie war hier: srj 17:00 Der König der Löwen­: wšědnje 14:45, 17:30 a 19:30 | štw, pj, so a nj 12:20 Die Drei !!!: štw, pj, so a nj 13:10 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 16:45 (nimo srj) a 20:00 | pó 9:00 | pj a so 22:25 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 17:10 a 19:45 | pj a so 22:00 Pets 2: wšědnje 14:40 | štw, pj, so a nj 13:00

Do kina (08.08.19)

štwórtk, 08. awgusta 2019 spisane wot:

8.8.–14.8.2019 Budyski filmowy palast: Bring The Soul: The Movie: nj 14:30 | so 17:00 | štw a pj 20:00 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 19:45 | pj a so 22:30 Der König der Löwen: wšědnje 14:30, 17:00 a 20:15 | wu a srj 9:30 | nj, wu a srj 11:30 Der König der Löwen w 3 D: wšědnje 13:45 (nimo nj a srj), 18:00 (nimo so a srj) a 20:30 (nimo srj) | srj 14:15 a 17:00 Willkommen im Wunder Park: wu a srj 10:00 Once Upon A Time in ... Hollywood: srj 19:30 Benjamin Blümchen: wšědnje 13:45 (nimo so a nj) a 15:45 (nimo so a nj) | so a nj 14:45 | so 16:15 Die Drei !!!: wšědnje 17:45 (nimo so) | wu a srj 9:30 | nj, wu a srj 12:00 Pets 2: wšědnje 16:15 (nimo so a srj) | wu a srj 10:15 | nj a wu 11:45 | srj 12:15 | so 18:15 Spider-Man: Far From Home: so, nj, wu a srj 20:00 Annabelle 3: pj a so 22:45 John Wick: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Kroos: pó 20:15

Wojerowski CineMotion:

Der König der Löwen w 3 D: wšědnje 15:20, 17:55 a 19:45 Aladdin: wšědnje 12:00 Annabelle 3: nj 22:45 Benjamin Blümchen: wšědnje 13:20 a 16:00 Der Klavierspuieler vom Gare du Nord: srj 17:45 Der König der Löwen: wšědnje 12:30, 14:30, 17:00 a 19:30 (nimo srj) | srj 20:20 | so 22:15 | pj 22:45 Die Drei !!!: wšědnje 11:45 a 13:40 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 15:00 a 20:30 | pj a so 22:00 Once Upon A Time in ... Hollywood: srj 20:00 Pets 2: wšědnje 11:30 a 17:45 (nimo srj) Spider-Man: Far From Home: pj 22:15 Yesterday: wšědnje 20:20 (nimo srj)

Do kina (01.08.19)

štwórtk, 01. awgusta 2019 spisane wot:

1.8.–7.8.2019 Budyski filmowy palast: Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 14:15, 17:00 a 20:00 | pj a so 22:45 Benjamin Blümchen: wšědnje 13:45 a 15:45 Unheimlich Perfekte Freun­de: wu a srj 10:00 Der König der Löwen: wšědnje 13:00, 15:30, 18:00 a 20:30 | wu a srj 9:30 a 11:30 Der König der Löwen w 3 D: wšědnje 13:45, 18:00 a 20:30 | pj a so 23:00 Die Drei !!!: wšědnje 17:45 | wu a srj 9:30 | nj, wu a srj 11:00 Spider-Man: Far From Home: wšědnje 20:00 (nimo srj) Pets 2: wšědnje 16:15 | wu a srj 9:15 | nj, wu a srj 11:45 Aladdin: nj, wu a srj 11:45 Annabelle 3: pj a so 23:00 John Wick: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Bring the Soul: srj 20:00

Wojerowski CineMotion:

Der König der Löwen w 3 D: wšědnje 15:20, 17:55 a 20:15 | pj a so 22:40 Aladdin: wšědnje 11:45 Annabelle 3: pj a so 22:45 Benjamin Blümchen: wšědnje 14:00 a 16:00 Der König der Löwen: wšědnje 12.15, 14.15, 16:45 a 19:30 Die Drei !!!: wšědnje 12:00 a 13:20 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 14:45, 17:30 a 20:00 | pj a so 22:00 Jussi Adler Olsen – Verachtung: srj 17:45 Pets 2: wšědnje 11:30 a 17:50 (nimo srj) Spider-Man: Far From Home: pj a so 22:45 Yesterday: wšědnje 20:20

Do kina (25.07.19)

štwórtk, 25. julija 2019 spisane wot:

25.7.–31.7.2019 Budyski filmowy palast: Die Drei !!!: wšědnje 14:15 a 17:15 Benjamin Blümchen: nj 14:30 Der König der Löwen: wšědnje 14:15 a 16:45 (nimo so a nj)| wu a srj 9:45 | so 16:00 | nj 16:30 | štw, pj, pó a srj 19:30 | so, nj a wu 20:15 Der König der Löwen w 3 D: wšědnje 15:00, 17:30 a 20:00 | pj a so 22:45 Anime Night 2019: wu 20:00 Drachenzähmen leicht gemacht: wu a srj 10:00 Annabelle 3: pó a wu 19:45 | štw, pj, so a srj 20:15 | nj 20:30 | pj a so 22:45 Reiß aus: wu a srj 9:45 Pets 2: wšědnje 14:15 (nimo nj a pó) a 18:15 (nimo nj a pó) štw, pj, wu a srj 16:15 | nj 18:45 Pets 2 w 3 D: nj, wu a srj 12:15 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: wu a srj 9:30 Aladdin: nj 11:30 | wu a srj 11:45 Spider-Man: Far From Home: wšědnje 19:45 (nimo pó a wu) | pj a so 22:30 Drei Schritte zu Dir: nj, wu a srj 12.15 John Wick: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Edie – Für Träume ist es nie zu spät: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Der König der Löwen w 3 D: wšědnje 14:45, 17:30 a 20:15 | pj a so 22:45 Spider Man: Far From Home w 3 D: wšědnje 20:20 (nimo nj a wu) | nj 19:45 Aladdin: wšědnje 12:00 All My Loving: srj 17:45 Anime Night 2019: wu 20:30 Annabelle 3: wšědnje 20:30 | pj a so 23:00 Astrid: srj 10:00 Benjamin Blümchen: nj 15:00 Der König der Löwen: wšědnje 12:15, 14:00, 16:45 (nimo nj) a 19:30 (nimo nj) | nj 17:15 a 20:00 Die Drei !!!: wšědnje 11:50 (nimo nj), 14:30, 16:30 a 18:30 John Wick: pj a so 22:00 Pets 2: wšědnje 12:00 (nimo srj), 13:55 (nimo nj) a 15:50 (nimo nj) | srj 12:15 Spider-Man: Far From Home: wšědnje 17:45 (nimo nj a srj) | pj a so 22:45

Do kina (18.07.19)

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:

18.7.–24.7.2019 Budyski filmowy palast: Der König der Löwen: wšědnje 14:15, 16:45 a 19:30 | wu a srj 9:45 | nj, wu a srj 12.15 Der König der Löwen w 3 D:wšědnje 15:00, 17:30 a 20:00 | pj a so 22:45 Annabelle 3: wšědnje 20:00 | pj a so 22:45 Alfons Zitterbacke: wu a srj 10:00 Reiß aus: nj 11:45 Pets 2: wšědnje 14:15 (nimo pó), 16:15 a 18:15 Pets 2 w 3 D: nj, wu a srj 12:15 Spider Man: Far From Home: wšědnje 17:15 (nimo pó) a 20:15 (nimo pó) Spider Man: Far From Home w 3 D: pj a so 22:15 Aladdin: wšědnje 14:30 Traumfabrik: wu a srj 11:45 Drei Schritte zu Dir: nj, wu a srj 12:00 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: wu a srj 9:30 Rocketman: wu a srj 9:30 John Wick: so 22:30 Men in Black: International: pj 22:30

Kino-ekstra: Nur eine Frau: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Der König der Löwen w 3 D: wšědnje 14:45, 17:30 a 20:15 | pj a so 22:10 Spider Man: Far From Home w 3 D: wšědnje 17:25 a 20:00 Aladdin: wšědnje 12:10 Annabelle 3: wšědnje 19:55 | pj a so 22:45 Der König der Löwen: wšědnje 12:15, 14:00, 16:45 a 19:30 Edie – Für Träume ist es nie zu spät: srj 17:50 John Wick: pj a so 22:00 Pets 2: wšědnje 12:00, 13:55, 16:00 a 18:00 (nimo srj) Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: štw, so, pó a srj 11:45 Spider Man: Far From Home: wšědnje 14:40 TKKG: pj, nj a wu 11:50

Do kina (11.07.19)

štwórtk, 11. julija 2019 spisane wot:

11.7.–17.7.2019 Budyski filmowy palast: Der König der Löwen: srj 12:15, 14:15, 16:45 a 19:30 Der König der Löwen w 3 D: srj 15:00, 17:30 a 20:00 Reiß aus: nj 17:00 Apocalypse Now – The Final Cut: pó 19:45 Anna: wu 20:15 Roca verändert die Welt: wu a srj 10:00 Pets 2: wšědnje 14:00, 16:00 (nimo pó) a 20:30 (nimo pó a wu) | wu a srj 10:15 | nj a wu 12:15 | pó 17:15 | pó a wu 20:00 Pets 2 w 3 D: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 17:15 (nimo nj a srj) | pj a so 22:00 Spider-Man: Far From Home: wšědnje 14.15 (nimo srj) | srj 14:30, 17:15 a 20:00 Spider-Man: Far From Home w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 19:45 (nimo pó a srj) | pó 19:30 | pj a so 22:30 Traum­fabrik: wšědnje 17:15 (nimo pó a srj) | pó 14:30 | srj 12:00 | štw, pj, so a nj 20:00 Drei Schritte zu Dir: wšědnje 18:00 (nimo­ pó) | pj, so a wu 19:30 | nj 20:00 Aladdin: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | wu a srj 9:30 Royal Corgi: nj a wu 12:00 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: wu a srj 9:45 | srj 12:15 | nj a wu 12:30 Rocketman: nj a wu 12:00 Men in Black: International: pj a so 22:30 John Wick: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Der Flohmarkt von Madame Claire: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Do kina (04.07.19)

štwórtk, 04. julija 2019 spisane wot:

4.7.–10.7.2019 Budyski filmowy palast: Spider-Man: Far From Home: wšědnje 14:15 Spider-Man: Far From Home w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj a so 22:30 Traumfabrik: wšědnje 17:15 a 20:00 Pets 2: wšědnje 14:00 (nimo pó) a 16:00 (nimo pó) | wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:15 Pets 2 w 3 D: wšědnje 15:15, 17:15 a 19:30 | pj a so 21:45 Dumbo: wu a srj 10:00 Aladdin: wšědnje 14:30 | wu a srj 9:45 Royal Corgi: nj, wu a srj 12:15 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: wu a srj 10:00 | nj, wu a srj 12:15 Drei Schritte zu Dir: wšědnje 18:00 (nimo pó) a 20:30 (nimo pó) Rocketman: nj, wu a srj 12:45 Men in Black: International: pj a so 22:45 John Wick: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Das Familienfoto: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pets 2 w 3 D: wšědnje 18:25 a 19:45 (nimo srj) | srj 20:00 Spider-Man: Far From Home w 3 D: wšědnje 17:20 a 20:15 Aladdin: wšědnje 12:30 (nimo štw a pj) a 15:05 Alfons Zitterbacke: štw 8:30 Drei Schritte zu Dir: wšědnje 14:50 a 20:00 (nimo srj) John Wick: pj a so 21:45 Long Shot: wšědnje 17:10 (nimo srj) Ma – Sie sieht alles: pj a so 22:50 Men in Black: International: pj a so 22:40 Pets 2: wšědnje 12:30 (nimo štw a pj), 14:30 a 16:30 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: wšědnje 12:35 (nimo štw a pj) Spider-Man: Far From Home: wšědnje 14:45 | pj a so 22:30 TKKG: wšědnje 12:40 (nimo štw a pj) Traumfabrik: 17:40 a 20:10 Van Gogh – An der Schwelle zur Ewigkeit: srj 17:15

Do kina (27.06.19)

štwórtk, 27. junija 2019 spisane wot:

27.6.–3.7.2019 Budyski filmowy palast: Pets 2: wšědnje 14:00 (nimo pj a srj), 16:00 a 18:00 | srj 19:30 Pets 2 w 3 D: wšědnje 15:00 (nimo pj a srj), 17:15 a 19:30 (nimo srj) | pj a so 21:45 Traumfabrik: srj 19:45 Spider-Man: Far From Home w 3 D: srj 20:00 Drei Schritte zu Dir: wšědnje 14:30 (nimo pj a srj), 17:00 a 20:00 (nimo pó) Men in Black: International: pj a so 22:30 Men in Black: International w 3 D: wšědnje 20:00 (nimo srj) Aladdin w 3 D: wšědnje 17:15 (nimo pó a srj) | srj 16:45 Aladdin: wšědnje 19:30 (nimo srj) | štw, so, nj a wu 14:30 John Wick: pj a so 22:15 Rocketman: nj 12:00 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: nj 12:15 Royal Corgi: nj 12:15 Glam Girls: nj 12:45 X-Men: Dark Phoenix: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Ein Gauner & Gentleman: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Traumfabrik: srj 20:10 Spider-Man: Far From Home: srj 20:15 Tea with the Dames: srj 17:40 Pets 2 w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj a so 22:00 Pets 2: wšě­dnje 15:00 | so a nj 13:00 Ma – Sie sieht alles: pj a so 22.40 Drei Schritte zu Dir: wšědnje 15:00, 17:20 a 20:00 Long Shot: wšědnje 17:30 X-Men: Dark Phoenix w 3 D: wšědnje 20:10 (nimo srj) Men in Black: International: w 3 D: wšědnje 20:15 (nimo srj) Men in Black: International: pj a so 22:35 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: so a nj 12:45 Aladdin: wšědnje 15:05 | so a nj 12:30 TKKG: wšědnje 15:20 | so a nj 13:10 Godzilla II: wšědnje 17:40 (nimo srj) John Wick: pj a so 22:25

Do kina (20.06.19)

štwórtk, 20. junija 2019 spisane wot:

20.6.–26.6.2019 Budyski filmowy palast: Pets 2 w 3 D: nj 16:30 Pets 2: nj 14:30 Drei Schritte zu Dir: wšědnje 17:15 a 20:00 | štw, so, nj a wu 14:30 | pj a so 22:30 Men in Black: International: wšědnje 17:30 (nimo pj) Men in Black: International w 3 D: wšědnje 20:00 | pj a so 22:45 Aladdin w 3 D: štw, so a wu 14:30 | so 14:45 Aladdin: wšědnje 17:00 a 19:45 John Wick: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:15 Rocketman: štw, so a wu 17:00 | pj 17:30 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: nj 14:45 | štw, so a wu 15:00 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu w 3 D: nj 12:15 Royal Corgi: nj 12:30 | štw, so a wu 15:00 Willkommen im Wunder Park: nj 12:15 Alfons Zitterba­cke: nj 12:30 Glam Girls: pj a srj 17:00 X-Men: Dark Phoenix: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Greta: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pets 2: nj 14:00 Ein Dorf zieht blank: srj 10:00 Long Shot: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 | pj a so 22:35 Drei Schritte zu Dir: wšědnje 15:15 (nimo nj), 17:45 (nimo nj) a 20:15 (nimo nj) | nj 14:50, 17:30 a 20:00 | pj a so 22:40 X-Men:Dark Phoenix w 3 D: wšědnje 20:05 Men in Black: International w 3 D: wšědnje 20:00 Men in Black:International: wšědnje 17:35 | pj a so 22:25 Royal Corgi: so 13:15 | nj 12:00 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: so a nj 12:30 Aladdin: wšědnje 15:00 | so a nj 12:20 TKKG: wšědnje 15:05 (nimo nj a srj) | so 13:00 | nj 12:45 | srj 15:20 Godzilla II: wšědnje 17:10 (nimo srj) John Wick: pj a so 22:20 Goliath96: srj 17:30

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND