„Radšo płaćimy pokutu“

štwórtk, 20. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Hans-Jörg Schmidt rozprawja z Prahi za Serbske Nowiny

Praha. Přez jutry je zaso šwarna ličba ćěkancow ze Sewjerneje Afriki přez Srjedźne morjo do Europy přijěła. Samsny čas je so Čěska rozsudźiła, přichodnje scyła žanych ćěkancow wjace do kraja njedać.

Poprawom měješe kraj po woli Europskeje unije 1 600 ćěkancow hospodować, kotrež hižo dlěši čas w italskich abo grjekskich lěhwach na to čakaja, zo jich w druhich krajach EU zaměstnja. Dotal je runje dwanaće wosobow oficialnje přišło. Lěhwa ćěkancow su prózdne. Češa rěča wšak tak a tak wo „lěhwa za wotsunjenje“. Tam ćěkancow kaserněruja, kotřiž běchu do kraja přišli a kotrychž běchu něhdźe w kraju lepili. Po čěskim zrozumjenju jedna so wo ilegalnych, dokelž su po puću do Němskeje bjez dowolnosće do kraja přišli. Tole płaći tam jako chłostajomny njeskutk. Češa maja tuž wulki zajim, jich spěšnje wotbyć.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

nowostki LND