„Němcy dyrbja płaćić“

pjatk, 11. awgusta 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Pólska debatuje znowa wo reparacijach z Berlina za wójnske škody

Waršawa. Na chětro spektakularne wašnje su tydźenja w Pólskej róčnicu Waršawskeho zběžka w Druhej swětowej wójnje wopominali. Do zahajenja koparskeje hry mjez Legiju Waršawu a mustwom z Kazachstana w Narodnym stadionje stworichu přihladowarjo hoberski wobraz z lětoličbu 1944 w pólskimaj čerwjeno-běłymaj barbomaj. W srjedźišću steješe wobraz němskeho oficěra, kiž z pistolu na hłowu pólskeho hólca měri. Nimo toho bě transparent w jendźelskej rěči připrawjeny, kotryž na to skedźbni, zo su němscy okupanća za čas zběžka 160 000 pólskich ciwilistow morili, mjez nimi tysacy dźěći. Waršawski zběžk bě so 1. awgusta 1944 zahajił a traješe 63 dnjow. Němske jednotki jón přewšo brutalnje pobichu.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND