Medije: Nowe nalěćo w EU

pjatk, 11. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Italski nutřkowny minister Salvini pólsku stolicu wopytał

Waršawa. Wizita italskeho nutřkowneho ministra Matteja Salvinija we Waršawje je w pólskich medijach chětro wulki wothłós zbudźiła. Předewšěm Europje napřećo skeptisce nastajene medije su połne chwalby a euforije.

Salvini bě zawčerawšim, srjedu, nawodu knježaceje narodnokonserwatiwneje strony Prawo a sprawnosć Jarosława Kaczyńskeho­ wopytał. Na zetkanju wobdźěli so tež pólski nutřkowny minister Joachim Brudziński.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND