Jenož hišće poslednju njedźelu

srjeda, 23. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Pólska wotewrjenske časy wobchodow prěni dźeń tydźenja wobmjezuje

Słubice/Waršawa (RD/SN). Wot spočatka noweho lěta su w Pólskej njedźelne wotewrjenske časy wobchodow dale wobmjezowali. Ze zawjedźenjom wičneho hospodarstwa bě njedźelu wikowanje faktisce njewobmjezowane było. Po tym zo běchu je hižo loni na prěnju a poslednju njedźelu měsaca skrótšili, smědźa wobchody wot januara 2019 jenož hišće poslednju njedźelu měsaca wotewrjene być. Na bazarach w pomjeznym městach kaž Zgorzelecu, Gubinje abo Słubicach pak wuwzaćne rjadowanja dale płaća. Tak smědźa wobsedźerjo předawanskich budkow tež njedźelu dźěłać, hdyž swojim přistajenym samsny čas swobodny dźeń přizwola.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND