Hańba a hordosć

štwórtk, 24. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Moskwa (ČŽ/K/SN). Ze sto ruskich ludźi nimale połojcu mjerza, zo je Sowjetski zwjazk spočatk 1990tych lět rozpadnył, za čož so samo hańbuja. Tele zwěsćenje wuchadźa z woprašowanja, kotrež je njewotwisna sociologiska słužba LEWADA přewjedła. To čěske medije z ruskeje stolicy rozprawjeja, powołujo so na agenturu Interfax. Za wuslědki tak mjenowa­neje pjerjestrojki tehdomnišeho gene­ralneho sekretara KSSZ Michaila Gorbačowa z druheje połojcy 1980tych lět hańbuje so štwórćina woprašanych z cyłeho kraja. Porno tomu začuwa dźewjeć z dźesać Rusow hordosć na dobyće sowjetskeho wójska nad nacistiskej Němskej w Druhej swětowej wójnje.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND