Staw wusudow njespokojacy

štwórtk, 21. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kijew (ČŽ/K/SN). Pjeć lět po namócnosćach na Kijewskim Naměsće njewotwisnosće ze stami mortwych njejsu přeco hišće wšitcy winicy znaći. To zwurazni nawoda přepytowaceho organa generalneho statneho rěčnistwa Sergij Horbatuk. Sudnistwam předleži něhdźe 300 wobskóržbow, zasudźili pak su dotal jenož dźewjeć wosobow.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND