Staw wusudow njespokojacy

štwórtk, 21. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kijew (ČŽ/K/SN). Pjeć lět po namócnosćach na Kijewskim Naměsće njewotwisnosće ze stami mortwych njejsu přeco hišće wšitcy winicy znaći. To zwurazni nawoda přepytowaceho organa generalneho statneho rěčnistwa Sergij Horbatuk. Sudnistwam předleži něhdźe 300 wobskóržbow, zasudźili pak su dotal jenož dźewjeć wosobow.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND