Faluja šoferojo

wutora, 26. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Praha (ČŽ/K). W Čěskej pobrachuje wjele tysac powołanskich šoferow. Hłowna přičina je poměrnje mała mzda w transportnistwje, přerěznje 27 000 krónow (ca. 1 050 eurow) wu­činjaca. To zwěsći portal Profesia.cz. W kraju dźěła tuchwilu na wšěch 130 000 profesionalnych „kapitanow za wodźi­dłom“, k idealnemu stawej faluje po hódnoćenju ekspertow wjace hač 15 000. „Jedna so wo powołanje, kotrež je psychisce, ale tohorunja fyzisce jara­ naročne. Šoferojo dźěłaja njerědko w dołhich časowych turnusach. K tomu maja nad­měru wulku zamołwitosć, su rizi­kam wustajeni a maja husto stres“, zwuraznja Michal Novák z Profesia.cz. Najmjenje zaji­ma je wo wodźenje dołhich nakładnych awtow. Njedostatk powołanskich šoferow budźe prawdźepo­dobnje poněčim dale a wjetši. Přetož nětko­ dźěłacy su dźě dźeń a starši. Přerěznje je jim 57 lět. Prognoza wupokazuje, zo póńdźe w přichodnych pjeć lětach dobra třećina profesionelnych šoferow awtobusow do renty. Wobchadne a transportne firmy maja wulke ćeže, wotchadźace mocy z młód­šimi narunać.
wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND