Čaputová prezidentka nadźije

pjatk, 05. apryla 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Reakcije na wuzwolenje noweje hłowy Słowakskeje

Bratislava (SŽ/K/SN). Wuzwolenje 46lětneje njestronskeje adwokatki Zuzany Čaputoveje za prěnju žónsku prezidentku Słowakskeje z přeswědčiwym přihłosowanjom nimale 60 procentow wolerjow minjenu sobotu je w kraju pod Tatrami samym kaž tohorunja mjezynarodnje wobšěrny wothłós zbudźał. Zo rozwjedźena samozežiwjerka dweju dźowkow a zastupnica swobodneho liberalizma w katolskej Słowakskej tak jasnje nad nazhonitym diplomatom EU Marošom Šefčovičom dobudźe, žněje wšudźežkuli wobdźiwanje a připóznaće.

„Narod je Čaputovej haj rjekł, z čimž je zdobom ‚ficowstwo‘ wotpokazał“, konstatuje słowakska nowina Sme. A wona dodawa: „Čaputová skići nadźiju, zo zaćehnje do politiki nowa kultura a zo přistojnosć w politice njebudźe hižo anormalita.“ Dźenik Pravda zwuraznja, zo ma kraj ze Zuzanu Čaputovej prezidentku, kiž je ze swojimi nahladami kruće w europskim rumje zakótwjena a kotraž wustupuje za wotewrjenu demokratiju.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND