Spomóžna gesta prezidentki

srjeda, 31. julija 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Nowa hłowa Słowakskeje přeco zaso z nowosćemi překwapja

Bratislava. Wjele rozprawjenjahódneho z politiki so w Słowakskej tuchwilu njestawa – je dźě čas „kisałych kórkow“. Mjeztym zo so zapósłancy parlamenta po „napinacych kokanjach“ na lětnim dowolu wočerstwjeja, nowa prezidentka ani při pražatym słóncu ruce do klina njezłoža. Cyle nawopak, słowakscy ludźo přeco zaso nazhonjeja, zo je z něhdyšej adwokatku čerstwiši politiski wětřik do kra­ja pod Tatrami zaćahnył. Jako prěnja ze wšěch dotalnych hłowow stata je Zu­zana Čaputová njedawno festiwal Gombaszögi Nyári Tábor­ wopytała. Tele lětnje lěhwo je jako zjimanje wuměłstwowych, sportowych a zabawnych zaběrow přisłušnikow madźarskeje mjeńšiny jedyn z jeje najwjetšich kulturnych podawkow w Słowakskej. Nawoda festiwala Orosz Örs powita wysokeho hosća w jeho maćeršćinje – nowina Denník N ma tónle fakt z teje přičiny za wuzběhnjenjahódny, dokelž na Gombaseku hewak zasadnje žane słowo­ słowaksce njepiknu – a prezidentka w madźaršćinje wotmołwi, čeho­dla je sem přijěła.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND