Widźał, słyšał, napisał (20.08.18)

póndźela, 20. awgusta 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Ludwig Zahrodnik

Sportowe wulkopodawki kaž swětowe mišterstwa w kopańcy, Tour de France abo europske mišterstwa w lochkoatletice w Berlinje a w šěsć dalšich sportowych družinach w Glasgowje su nimo. Medije – předewšěm telewizija – su nas wobšěrnje a nadrobnje wo wšěm informowali. Chcu na podawk spominać, kotryž sta so před połsta lětami a zbudźi tehdy kedźbnosć po wšěm swěće.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND