Widźał, słyšał, napisał (26.11.18)

póndźela, 26. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

„Da sym ja ta poslednja ...“, rěka stawizna Bena Budarja wo žonje, kotraž jako poslednja w swojej wsy wo wšelakich dožiwjenjach w swojim žiwjenju rozmysluje.

Žadyn strach, lubi čitarjo, njejsym so mylił, rozprawjam wězo wo sportowych podawkach a njebudźe to žana recensija k wonemu powědančku.

Poslednja wona wčera bě, ta delanska w rjedźe kermušow, a cyle wěsće su kermušni hosćo při kofeju abo pozdźišo při piwje tež wo tym abo tamnym sportowym podawku zašłych tydźenjow abo měsacow rěčeli.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND