Widźał, słyšał, napisał (10.12.18)

póndźela, 10. decembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Awtor dźensa Clemens Šmit

„Hej, pój, to njesměmoj na žadyn pad skomdźić“, wona rjekny, torhny mje do taksy, a po někotrych kilometrach stejachmoj při starće. Bjez rěčnych kmanosćow, něhdźe 8 000 km zdalenaj wot Łužicy. Sportowu drastu njemějachmoj, ani prawe běhanske črije. Za mjenje hač wosom hodźin dźěše hižo lět wróćo do Němskeje. Běše to posledni wječor naju jězby po kupje Sri Lanka. Tři njedźele połne impresijow ležachu za namaj. Tři njedźele, w kotrychž běchmoj so nimale wšědnje do no­weho regiona podałoj a sej kóždy druhi dźeń hinaši nóclěh pytałoj. Pomału ze swojej partnerku ani předźěłać nje­móžachmoj, što wšo běchmoj dožiwiłoj. A nětko? A nětko wobdźělichmoj so spontanje na nócnym běhu „Colombo night run“ w stolicy Sri Lanki. Hodźinu do toho bě moja přećelka zarjadowanje w socialnej syći namakała, wačoki běchmoj w hospodźe wostajiłoj. A što dyrbju rjec? Akcija běše­ idealne zakónčenje naju jězby. Njebě tak, zo mějach přebywanje w cuzbje syte­, ale kusk mučny běch přiwšěm.

Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND