Zaměrne zwičnjenje docpěć poručenje

štwórtk, 07. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Turistiskej zwjazkaj Łužiska jězorina a Delnja Łužica so zjednoćitej

Hory (AK/SN). Dotal samostatnej turistiskej zwjazkaj Łužiska jězorina a Delnja Łužica so 1. januara 2018 zjednoćitej. „Přichodnje budźetej jenož hišće jedyn běrow a jednotne mjeno. Cyłkowny zwjazk rěka wot přichodneho lěta Turistiski zwjazk Łužiska jězorina. Delnjołužiske temy kaž ,koleso, woda a krajina w změnje‘ wostanu relewantne“, podšmórny Kathrin Winkler, jednaćelka w aprylu­ 2012 załoženeho partnera, kotrehož dźěło bě so na łužisku jězorinu wusměrjało, wčera na Horach. Tam schadźowaše so zhromadźizna zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND