Zaměrne zwičnjenje docpěć poručenje

štwórtk, 07. decembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Turistiskej zwjazkaj Łužiska jězorina a Delnja Łužica so zjednoćitej

Hory (AK/SN). Dotal samostatnej turistiskej zwjazkaj Łužiska jězorina a Delnja Łužica so 1. januara 2018 zjednoćitej. „Přichodnje budźetej jenož hišće jedyn běrow a jednotne mjeno. Cyłkowny zwjazk rěka wot přichodneho lěta Turistiski zwjazk Łužiska jězorina. Delnjołužiske temy kaž ,koleso, woda a krajina w změnje‘ wostanu relewantne“, podšmórny Kathrin Winkler, jednaćelka w aprylu­ 2012 załoženeho partnera, kotrehož dźěło bě so na łužisku jězorinu wusměrjało, wčera na Horach. Tam schadźowaše so zhromadźizna zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakskeje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Sobotu, 17. febraura,  měješe lětuša inscenacija „Paradiz w dobrej stwě“ Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła na hłownym jewišću w Budyšinje premjeru. Tule podawamy wam někotre fotowe impresije z přemjerneho předstajenja a z premjerneho swjedźenja. Při

nowostki LND