Jězor jara wažny za turizm

wutora, 27. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Na regionalnej konferency wo twarskich dźěłach w Złym Komorowje rěčeli

Rań (AK/SN). Po zesunjenju zemje w Złokomorowskim jězoru 13. septembra w juhozapadnej kónčinje kupy je znowawotewrjenje jězora we wobłuku kołopuća elementarnje wažny za turizm. „To je nam eksistencielnje wažne. Njedyrbja­ło-li so tole poradźić, dyrbimy skazanki storněrować. Potom dyrbjeli sej wotškódnjenje žadać“, rjekny Detlev Wurzler, wot oktobra nowy předstejićer zaměroweho zwjazka Braniborska łužiska jězorina, minjenu srjedu na mjeztym jědnatej regionalnej konferency w Ranju (Großräschen). Hłowna tema posedźenja bě łužiska jězorina jako motor regionalneje strukturneje změny. „Po podawkach je nětko zhromadne wothłosowanje z hórniskim saněrowanskim předewzaćom, hórniskim zarjadom, komunami, zaměrowymi zwjazkami a turistiskimi předewzaćemi wažniše dyžli prjedy.“

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND