„Zetkanišćo insiderow“ za dorosćenych

štwórtk, 29. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Na dźěłowych a wukubłanskich wikach wčera w Lubiju  Foto: Uwe Menschner Na dźěłowych a wukubłanskich wikach wčera w Lubiju Foto: Uwe Menschner

Jobcenteraj wokrjesow Zhorjelc a Budyšin kročitej po nowych pućach. Prěni raz stej wonej na dźěłowe a wukubłanske wiki wčera do Lubija přeprosyłoj.

Lubij (UM/SN). Ličba dnja rěkaše 5 160. Tak wulka je wot předewzaćow Zhorjelskeho wokrjesa přizjewjena potrjeba personala hač do lěta 2022. W Budyskim wokrjesu so znajmjeńša runje telko nowych dźěławych přidruži. Wjace hač połojca poskitkow dźěłowych městnow, kotrež maja so wutworić abo znowa wob­sadźić, měri so na fachowcow. Na ludźi, kotřiž maja znajmjeńša kwalifikowane powołanske zakónčenje, w najlěpšim padźe samo hišće něšto wjace „w zaku“. Zwotkel pak jich brać?

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND