Dźe wo tarify

srjeda, 20. februara 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kamjenc (SN/JaW). Baterijowa twornja Deutsche Accumotive w Kamjencu a dźěłarnistwo IG metal stej wčera jednanja wo tarifowych zrěčenjach zahajili. Kaž zdźěli dźěłarnistwowa sekretarka Eileen Müller wuchodosakskeje wotnožki IG metal w Budyšinje, stej sej stronje přezjednej, stejnišćo w Lessingowym měsće skrućić a na přichod wu­směrić. „Předstawy wobeju partnerow pak su hišće daloko wot so zdalene“, rěka w nowinskej zdźělence. „Ćim bóle zwjesela, zo móžachmy so na to dojednać, spěšnje a bjez haćenjow jednać. Dalše tři jednanske terminy we wotstawku maksimalnje dweju do třoch tydźenjow su hižo jasne“, rjekny prěni społnomócnjeny dźěłarnistwa za wuchod Sakskeje Jan Otto.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND