Kroča po nowych pućach poručenje

pjatk, 15. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Domowina chce młodostnych do serbskich předewzaćow wabić

Budyšin (SN/BŠe). Zo je tuchwilu mało wučomnikow we łužiskich rjemjeslniskich zawodach a předewzaćach, njeje žane­ potajnstwo. Hižo dlěje wojuja tež tudyše firmy wo dorost a pytaja zaměrnje młodostnych zajimcow, kotřiž chcyli wukubłanje zahajić. Při tym kroča za­wody po najwšelakorišich pućach a su so na přikład w šulach předstajili, na po­wołanskich wikach abo na akciji „Pohladaj nutř“ so wobdźělili, zo bychu na swoje poskitki skedźbnili. Tež hospodarski wuběrk Domowiny je so pokazkow Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP) na problem dla z temu rozestajał a mysličku zrodźił wose­bitu brošurku zestajeć.

Kubłanska referentka Domowiny Marija­-Tereza Krawžic je sej za brošurku najprjedy raz přehlad wo zawodach w Budyskej, Kamjenskej a Wojerowskej župje wutworiła. Při tym orientowaše so wo­na na čłonach ZSRP, spózna pak, zo je we wjele wjac předewzaćach kón­činy serbska rěč mjez kolegami abo še­fami prezentna. Z pomocu župow nasta wobšěrna lisćina firmow, kotraž bě zakład za dalše postupowanje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND