Tradicionalne a moderne twarske wuměłstwo

štwórtk, 16. meje 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Dwě generaciji w swójbnym zawodźe: Nan Šćěpan Čornak a syn Dawid (wotprawa) wjedźetaj Konječansku kachlicarsku a kachlestajersku firmu. Syn je přez nana k powołanju přišoł, a tak je naslědnistwo zawěsće zaručene. Andreas Kirschke Dwě generaciji w swójbnym zawodźe: Nan Šćěpan Čornak a syn Dawid (wotprawa) wjedźetaj Konječansku kachlicarsku a kachlestajersku firmu. Syn je přez nana k powołanju přišoł, a tak je naslědnistwo zawěsće zaručene. Andreas Kirschke

Kachlestajer a kachlicarski mišter Šćěpan Čornak zhladuje na 25lětne wobstaće swojeje firmy

Cyle sam na so stajeny je započał. Z Trabantom-kombijom jězdźeše ně­hdy k wužiwarjam swojich posłužbow.­ „Dyrbjach so chětro hibać. Dyrbjach zwiski k ludźom, twarskim a tepjenjetwarskim­ firmam nawjazać, sej kóždy pjenježk z pilnym dźěłom zasłužić. To bě ćežki a napinacy čas“, dopomina so Konječanski rjemjeslnik Šćěpan Čornak na spočatki swojeje firmy. „Dowěru zasłužiš sej jeno z dobrym, wobstajnym a kwalitnym dźěłom.“ Před 25 lětami zwaži sej wón krok do samostatnosće. Bě to čas zazběha a euforije. Tehdy njemějachu we wsy hišće krutu telefo­nowu syć. Terminy dojednawaše sej tuž z telefonoweje chěžki abo wosobinsce na městnje. Prěnje nadawki dósta na wsach wokoło Klóšterskeje wody, w Kamjenskim, Wojerowskim, Biskopičanskim a Budyskim regionje. Krizy w twarstwje dla wot lěta 1998 do 2006 běchu to tež montažowe twarnišća po wšej Němskej a samo w Danskej. „Zdobom bě to čas špatneje płaćenskeje moralki. Druhdy dyrbjach zasakle wo swoju mzdu wojować“, Konječan powěda.

Kachle a woheń jeho fascinuja

wozjewjene w: Hospodarstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Před 25 lětami je Konječan swoju firmu załožił. Spočatk bě ćežki a napinacy. Mjeztym ma zawod swoje krute městno, štož pak njerěka ruce do klina złožić.
dalši wobraz (2) Dawid Čornak je ze swojimi 24 lětami hižo připóznaty kachlestajerski mišter.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND