Nowinki za wužiwarjow Soblexa

srjeda, 13. septembera 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Soblex ma so přichodne měsacy dale wudospołnjeć. SN Soblex ma so přichodne měsacy dale wudospołnjeć. SN

Wužiwanje serbskorěčneho internetneho poskitka Soblex je so we a zwonka Łužicy mjez wužiwarjemi serbšćiny jako pomocny srědk zakótwił. Mjeztym su nowosće wotwidźeć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Jolka-swjedźeń je jedyn z wjerškow hnydom spočatk lěta. Mjeztym su Nukničenjo a jich přećeljo ryzy serbske zarjadowanje 20 króć wuhotowali a ze swójskim programom pjelnili. Naš fotograf běše mjez hosćimi a je někotre impresije ze swjedźenja zestajał.

nowostki LND