Cuzosć z pomocu pisanja přewinyć

póndźela, 26. měrca 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Radworscy šulerjo dožiwichu njedawno z Edit Šurowej, Tinu Pruschmann a Katju Buschmann (wotlěwa) wosebite čitanje.  Foto: Milenka Rječcyna Radworscy šulerjo dožiwichu njedawno z Edit Šurowej, Tinu Pruschmann a Katju Buschmann (wotlěwa) wosebite čitanje. Foto: Milenka Rječcyna

Radwor (SN/MiR). Za jendźelske słowo „arrive“ mamy w serbšćinje wjacore zapřijeća. Najlěpše drje je w padźe holcy z mjenom Philine słowo „dóńć“. To zhonichu na njedawnym čitanju na Radworskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ šulerjo 8. a 9. lětnika.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND