Nowy wupłód

pjatk, 06. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Aktualny wupłód z wulkoprojekta Załožby za serbski lud „Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach“ je nowa hornjoserbska prawopisna kontrola. Za projekt wužiwa załožba přidatne srědki ze Sakskeje, Braniborskeje a Zwjazka. Zajimcy móža sej wotpowědny internetny poskitk z internetneje strony www.soblex.de na swójski ličak, tablet abo smartfone składować. Wužiwar nowšich­ wersijow programoweho paketa Microsoft Office ma podatu instrukciju sćěhować.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND