Rěčne kmanosće pruwować

štwórtk, 19. apryla 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Do dobyćerskeje skupiny lětušeje 52. olympiady serbšćiny we Wodowych Hendrichecach słušachu štyrjo šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija z rěčneju skupin 1 a 3, dwě šulerce z Ralbičanskeje wyšeje šule z rěčneje skupiny 1 a třo z Radworskeje  wyšeje šule z rěčneju skupin 2 a 3.  Foto: Milenka Rječcyna Do dobyćerskeje skupiny lětušeje 52. olympiady serbšćiny we Wodowych Hendrichecach słušachu štyrjo šulerjo Budyskeho Serbskeho gymnazija z rěčneju skupin 1 a 3, dwě šulerce z Ralbičanskeje wyšeje šule z rěčneje skupiny 1 a třo z Radworskeje wyšeje šule z rěčneju skupin 2 a 3. Foto: Milenka Rječcyna

Šulerjo wužiwaja ertnu serbšćinu na olympiadźe wšelako

Wodowe Hendrichecy (SN/MiR). Bjezdwěla prašeja so starši tych šulerjow, kotřiž wobdźěla so na kóždolětnej olympiadźe serbšćiny, kotre nadawki maja dźěći spjelnić. Chcedźa zawěsće tež wědźeć, hač dóstawaja pomoc. Nimale dwaj dnjej maja wobdźělnicy chwile, so na prezentaciju přihotować. W skupinskich cyłkach zaběraja so šulerjo 6. lětnikow z jednej temu. Podate su informacije, kotrež maja woni do tekstow splesć. Při tym smědźa sej jednotliwe hesła abo sady napisać. Na kóncu prezentacije zhromadźi jury pisomne podłožki, zo móhła lěpje posudźować, kelko krótkopřednoškow su wobdźělnicy swobodnje přednjesli a kelko bóle wotčitali. Zdobom zwěsća, štó je dyrbjał sej kotre informacije napisać.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND