Gmejnska rada ma nětko rozsudźić

štwórtk, 26. julija 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski krajny rada je njedawno z Njebjelčanskim a Worklečanskim wjesnjanostu w naležnosći horta wuradźował.

Budyšin/Njebjelčicy/Worklecy (SN/MiR). Dalše postupowanje nastupajo hort we Worklečanskej a Njebjelčanskej gmejnje bě ćežišćo rozmołwy wjesnjanostow Franca Bruska a Tomaša Čornaka z Budyskim krajnym radu Michaelom Harigom (wšitcy CDU). „Njebjelčanska gmejnska rada chce so tón tydźeń hišće raz z temu zaběrać“, zdźěli Harig na naprašowanje SN. Do toho nochce so wón k tomu wuprajić. Kaž SN zhonichu, temu prawdźepodobnje dźensa wječor na gmejnskej radźe w Njebjelčicach rozjimuja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND