Prózdninske wiki za wšitkich

štwórtk, 20. septembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Němske Pazlicy (SN/MiR). Biskopičanska syć za dźěći a młodźinu KiJu wuhotuje 3. oktobra w Němskich Pazlicach „dźeń wotewrjeneho campa“. „To su takrjec naše wiki za zarjadowanja, kotrež za přichodnej lěće poskićamy“, rjekny nawoda KiJu Andreas Mikus. Kóžde druhe lěto zarjadnišćo tajke přewjeduje. Wosebje prašany je zaso aktualny informaciski material z terminami za přichodnu sezonu. „Lětsa wospjet móža starši hnydom w Němskich Pazlicach, takrjec na městnje wikow, prózdniny za swoje dźěći knihować. Za tajkej móžnosću běchu so mnozy wopytowarjo stajnje zaso prašeli a ju potom tež čile wužiwali. Tak běchu nětčiše poskitki hižo před lětomaj nimale wuknihowane. Tež mnozy serbscy starši swoje dźěći rady tu w Němskich Pazlicach přizjewjeja.“ Tónle serwis pak njeměri so jeno na staršich a zajimcow za lětne prózdninske lěhwa. Narěčane su dale rjadowniscy wučerjo kaž tež organizatorojo skupinskich jězbow.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND