Łužica zapřijata

pjatk, 09. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Praha (SN/MiR). Towarstwo přećelow Serbow (SPL) w Praze přewjedźe zhromadnje ze zwjazkom wučerjow stawi­znow jutře w Serbskim seminarje kolokwij na temu Čěska a łužiska statnosć. Přičina zarjadowanja je 100. róčnica załoženja Čěskeje republiki. Póńdźe tež wo zwisk k předchadźacym kralowskim dynastijam. „Čłonojo zwjazka wučerjow stawiznow tworja wulki dźěl publikuma. To je nam jara wažne. Chcemy dźě jim předstajić čěsko-serbske temy a zbližić wuznam serbskeje Łužicy za dźěl čěskich stawiznow“, rozłožuje předsyda SPL Lukáš Novosad.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND