Wotkrywanska tura spřistupnja dalše kubłanske puće

pjatk, 23. nowembera 2018
artikl hódnoćić
(0 )
Emma, Lina, Zoe a Lieselotte (wotlěwa) z Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ w bibliotece křesćanskeho gymnazija Johanneum  Foto: Silke Richter Emma, Lina, Zoe a Lieselotte (wotlěwa) z Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ w bibliotece křesćanskeho gymnazija Johanneum Foto: Silke Richter

Wojerecy (SiR/SN). Wjace hač 200 šulerjow je so na lětušej kubłanskej turje wšitkich dale wjeducych Wojerowskich kubłanišćow wobdźěliło. Na dwudnjowskim zarjadowanju wobhonichu so zajimcy wo móžnych kročelach po zakónčenju 4. lětnika.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND