Minister samozrozumliwu dwurěčnosć dožiwił

póndźela, 28. januara 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Sakski statny minister za kultus Christian Piwarz a serbski zapósłanc Sakskeho kraj neho  sejma Alojs Mikławšk (wobaj CDU) staj minjeny pjatk we Worklečanskej wyšej šuli „Michał Hórnik“ na prašenja dźesatkarjow wotmołwjałoj.  Foto: Feliks Haza Sakski statny minister za kultus Christian Piwarz a serbski zapósłanc Sakskeho kraj neho sejma Alojs Mikławšk (wobaj CDU) staj minjeny pjatk we Worklečanskej wyšej šuli „Michał Hórnik“ na prašenja dźesatkarjow wotmołwjałoj. Foto: Feliks Haza

Worklecy (SN/MiR). Zańdźeny pjatk bě sakski statny minister za kultus Christian Piwarz (CDU) hósć Worklečanskeje Serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“. Sćěhował je přeprošenje zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Alojsa Mikławška (CDU), nawody kubłanišća, wučerjow a zastupjerjow staršich.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND