Digitalnje do přichoda poručenje

srjeda, 13. měrca 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Rěčny centrum WITAJ planuje wjacore nowowudaća wučbnicow

Budyšin (SN/MiR). Schwalenska komi­sija za zdźěłanje serbskich wučbnicow je za lět­sa wudaće 29 nowych titulow wob­krućiła. Tak ma dwaceći hornjoserbskich a dźewjeć delnjoserbskich wuńć. Wšitke tele materialije wuwiwa a wudawa Rěčny centrum WITAJ. Ludowe nakładnistwo Domowina je nakładuje a rozšěrja. Nimo toho su ze stron RCW dalše projekty planow­ane, wobkrući našemu wječornikej wotrjadnica RCW za wuwiwanje rěče a pedagogiku Annett Dźědźikowa.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu je 16. a 17. měrca mjeztym 28. serbske jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje wuhotował. Wiki běchu jara wuspěšne, tež nastupajo ličbu wopytowarstwa. Tule smy wam někotre fotowe impresije z wikow zestajeli

nowostki LND