W pěstowarni jubilejny swjedźeń wotměli

póndźela, 12. awgusta 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Přezjedni běchu sej na jubileju Smjerdźečanskeje pěstowarnje, zo bychu stawizny Delan bjez domu wo tójšto chudše byli.  Foto: Jan Kral Přezjedni běchu sej na jubileju Smjerdźečanskeje pěstowarnje, zo bychu stawizny Delan bjez domu wo tójšto chudše byli. Foto: Jan Kral

Smjerdźaca (JK/SN). Poł lětstotka steji hižo­ markantne, poměrnje wulke twarjenje za kulturnym domom w Smjerdźacej. Přepodaty jako pěstowarnja 1969 je do­žiwił wotměnjawe časy a by-li móhł, by wo dobrych a špatnych dnjach, časach a podawkach rozprawjał.

Sobotu pak su mnozy nětčiši a ně­hdyši sobudźěłaćerjo pěstowarnje kaž tež towarstwa LIPA z.t., kotrež dźěl twarjenja za swoje skutkowne dźěło wužiwa, zhromadnje jubilej swjećili. Towarstwo LIPA kaž tež wjesna rada wuhotowaštej na zahrodźe pěstowarnje jubilejny swjedźeńo. Přihotowali běchu pilni pomocnicy dołhu swjedźensku taflu, kotraž za­wěsći spodobnu rozmołwu při kofeju a tykancu.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND