Posoljo serbskich wašnjow

wutora, 09. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Při swačinje na pólnej mjezy zawčerawšim w Židźinom njepobrachowachu wězo tež typiske serbske jědźe, kaž šmałcowe pomazki  a twaroh z lanym wolijom, kotrež poskićachu čłonojo drastoweho towarstwa.  Foto: Ulrike Herzger Při swačinje na pólnej mjezy zawčerawšim w Židźinom njepobrachowachu wězo tež typiske serbske jědźe, kaž šmałcowe pomazki a twaroh z lanym wolijom, kotrež poskićachu čłonojo drastoweho towarstwa. Foto: Ulrike Herzger

Drastowe towarstwo z wopytowarjemi 20. raz na pólnej mjezy swačiło

Židźino (UH/SN). Kak žiwe su serbske nałožki a wašnja w Židźinom, móžeš tam kóžde lěto prěni junijski kónc tydźenja dožiwić, hdyž čłonojo serbskeje drastoweje skupiny swačinu na pólnej mjezy jako swój towarstwowy swjedźeń wuhotuja a stajnje tež zajimcow z wokolnych wsow přiwabjeja. Lětuša wosebitosć minjenu sobotu a njedźelu bě, zo wobstejitej towarstwo a jeho swjedźeń 20 lět. Na swjedźenske zarjadowanje su sej tuž tych přeprosyli, kotřiž běchu jich we wšěch lětach podpěrali.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND