Předewzaćel stajnje tež towarstwa podpěrował

štwórtk, 27. awgusta 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Mjez tymi, kotřiž su Siegfriedej Poickej k 75. narodninam gratulowali, bě Ra dworski třěchikryjerski mišter Bosćij Šołta (wotlěwa).  Foto: Heinz Noack Mjez tymi, kotřiž su Siegfriedej Poickej k 75. narodninam gratulowali, bě Ra dworski třěchikryjerski mišter Bosćij Šołta (wotlěwa). Foto: Heinz Noack

Chelno (HN/SN). Hakle njedawno je znaty Chelnjanski elektromišter Siegfried Poick swój zawod swojemu synej Arendej přepodał. Tak móžeše wón tele dny woměrje 75. narodniny a takrjec trochu zapozdźeny zastup do rentnarskeho žiwjenja swjećić. Nimo přiwuznych a znatych gratulowachu jemu tohorunja powołanscy kolegojo kaž tohorunja zastupjerjo wjacorych sportowych towarstwow z wokoliny. Poickec předewzaće sportowcow hižo dlěši čas podpěruje.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND