Wrotowe milinowe sćežory so bórze zhubja

wutora, 08. septembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Pohlad na milinowu čaru sewjernje Budyšina: Dźěłaćerjo wrotowe sćežory wotstronjeja a na jich městnje nowe nastajeja.  Foto: Eberhard Schmitt Pohlad na milinowu čaru sewjernje Budyšina: Dźěłaćerjo wrotowe sćežory wotstronjeja a na jich městnje nowe nastajeja. Foto: Eberhard Schmitt

Budyšin (ESm/SN). Sto kilometrow ­doł­hu wysoko nabitu milinowu čaru wot milinu składowaceje klumpoweje připrawy Niederwartha nad Łobjom mjez Drježdźanami a Mišnom hač k mi­linarni w Hirschfeldźe tuchwilu ponowjeja. Mjez­tym su twarske dźěła tež teren sewjernje Budyšina docpěli. Hižo lěta 2013 běchu wotrězk wot Lubija do Lětonja a loni wot Lětonja do Delnjeje Kiny dozhotowili. Z tuchwilnym twarskim wotrězkom pola Budyšina zwjazuja hižo dozhotowjeny dźěl milinoweje čary při přepinarni­ pola Schönbrunna. Sewjernje Budyšina, kaž na přikład mjez Słonej Boršću a Bórkom, su fundamenty za nowe woclowe sćežory hižo wuki­dane. Tu su dotal wrotowe sćežory, wobstejace z dweju padoruneju a jednoho wodoruneho dźěla, wobraz krajiny postajeli. Natwarili běchu je wokoło lěta 1926. Jednotliwe profilowe woclowe dźěle běchu tehdy na městnje z nitami zwjazali­ a sćežor na to w cyłku nastajili.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND